Алюминий куймасы

  • Алюминий куймасы, алюминий экструзия же согуу үчүн чийки зат

    Алюминий куймасы, алюминий экструзия же согуу үчүн чийки зат

    алюминий буюмдардын бир түрү катары, алюминий даяр алюминий экструзия же жасалма чийки зат катары колдонулушу мүмкүн.

    Алюминий дайындамасын өндүрүү процесси эрүү, тазалоо, ыпластыктарды жок кылуу, газсыздандыруу, шлактарды жок кылуу ж.б. камтыйт. Акырында, ал муздатылган жана терең кудук куюу системасы аркылуу тегерек дайындаманын ар кандай мүнөздөмөлөрүнө куюлат.